& PRODUKTY
Glamour ma trzy g?ówne serie produktów: o?wietlenie dekoracyjne LED, ta?my SMD i produkty o?wietleniowe.
O?wietlenie dekoracyjne LED Glamour to wysokiej klasy produkty w bran?y dekoracyjnego o?wietlenia.
Kategorie produktów obejmuj? lampki linowe LED, lampki sznurkowe LED, lampki z motywem LED, ?arówki dekoracyjne i inteligentnie kontrolowane produkty dekoracyjne.
Produkty Glamour SMD obejmuj? ta?my ledowe Dimetric, ta?my ledowe Ultra Soft, ta?my ledowe Crystal Jade i neonow? ta?m? LED. Mi?kko?? i wyj?tkowo ma?y promień gi?cia to wyj?tkowe cechy produktów Glamour SMD.
Produkty Glamour Illumination obejmuj? aluminiowo-plastikowe zintegrowane o?wietlenie panelowe jako produkt do o?wietlenia wewn?trznego, o?wietlenie uliczne, reflektory przeciwpowodziowe jako produkty do o?wietlenia zewn?trznego oraz s?oneczne latarnie uliczne, na?wietlacze jako nowe produkty energetyczne.
CZYTAJ WI?CEJ
O?wietlenie dekoracyjne LED

O?wietlenie dekoracyjne LED

O?wietlenie dekoracyjne LED Glamour jest obecne w bran?y od 18 lat. Nasze kategorie produktów obejmuj? ?ańcuchy ?wietlne LED, liny ?wietlne LED, ta?my neonowe LED, ta?my SMD, ?arówki LED, o?wietlenie z motywem LED itp. G?ówne produkty posiadaj? CE, GS, CB, UL, cUL, ETL, CETL,
2020/07/07
Ta?ma LED

Ta?ma LED

Glamour LED Strip Light zawsze koncentruje si? na poprawie jako?ci i zapewnieniu jako?ci. Doskona?a wydajno?? zdoby?a wiele ?wiatowych reputacji i zamówień. Wierzymy, ?e tylko ?wysokiej jako?ci ?wiat?o” mo?e zapewni? ?wysokiej jako?ci ?ycie”.
2020/07/07
?wiat?o s?oneczne

?wiat?o s?oneczne

Nowe produkty energetyczne skupiamy si? g?ównie na naszych wszystkich w jednej s?onecznej lampie ulicznej serii SL01, inteligentnej i energooszcz?dnej.
2020/07/07
Produkt o?wietlenia wewn?trznego

Produkt o?wietlenia wewn?trznego

Glamour Illumination produkt do o?wietlenia wewn?trznego, g?ównie zintegrowane o?wietlenie panelu LED ze ?wiat?em bocznym i tylnym; ?wiat?o boczne mamy serie SPL, NPL i NSF, pod?wietlenie mamy seri? ADL, seri? DLC, seri? EDL i seri? RDL; Ponadto dla serii ADL maj? wycinan? regulowan? konstrukcj?; SPL, DLC & Seria EDL to konstrukcja 2 w 1, ?atwa zmiana wpuszczanej na montowan? na powierzchni.
2020/07/13
Profesjonalny zespó? i sprz?t
Obecnie w Glamour pracuje ponad 30 starszych in?ynierów i projektantów. Wyposa?aj?c si? w zaawansowany sprz?t eksperymentalny, opracowali?my i zaprojektowali?my seri? wiod?cych w bran?y produktów, które spe?niaj? ró?ne wymagania ró?nych klientów z ró?nych regionów i krajów, a do tej pory uzyskali?my oko?o 80 patentów.

Glamour posiada równie? szereg w pe?ni automatycznych linii produkcyjnych, takich jak automaty spawalnicze, maszyny do nape?niania klejem, maszyny monta?owe, maszyny SMT, wyt?aczarki, maszyny do ci?cia, maszyny do testowania starzenia i ponad 300 zestawów urz?dzeń testuj?cych, które mog? zapewni? nam silny zdolno?? produkcyjna umo?liwiaj?ca ?atw? obs?ug? wielu zamówień znanych marek na ca?ym ?wiecie.
profil firmy
Za?o?ona w 2003 roku firma Glamour od pocz?tku swojej dzia?alno?ci anga?uje si? w badania, produkcj? i sprzeda? dekoracyjnych lamp LED, lamp mieszkalnych, zewn?trznych lamp architektonicznych i lamp ulicznych.

Zlokalizowany w mie?cie Zhongshan w prowincji Guangdong w Chinach, Glamour posiada nowoczesny park produkcyjny o powierzchni 40 000 metrów kwadratowych, zatrudniaj?cy ponad 1000 pracowników i miesi?czn? zdolno?? produkcyjn? 90 kontenerów 40FT.

Dzi?ki prawie 20-letniemu do?wiadczeniu w dziedzinie LED, wytrwa?ym wysi?kom ludzi Glamour& wsparcie klientów w kraju i za granic?, Glamour sta? si? liderem bran?y o?wietlenia dekoracyjnego LED. Glamour zakończy? ?ańcuch bran?y LED, gromadz?c ró?ne przewa?aj?ce zasoby, takie jak chipy LED, enkapsulacja LED, produkcja o?wietlenia LED, produkcja sprz?tu LED
Badania technologii LED.

Wszystkie produkty Glamour posiadaj? certyfikaty GS, CE, CB, UL, cUL, ETL, CETL, SAA, RoHS, REACH. Tymczasem Glamour ma do tej pory ponad 30 patentów. Glamour to nie tylko wykwalifikowany dostawca rz?du Chin, ale tak?e wysoce zaufany dostawca wielu znanych mi?dzynarodowych firm z Europy, Japonii, Australii, Ameryki Pó?nocnej, Bliskiego Wschodu itp.
SKONTAKTUJ SI? Z NAMI
Po prostu zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu w formularzu kontaktowym, aby?my mogli wys?a? Ci bezp?atn? wycen? na nasz szeroki wybór wzorów!
Wybierz inny j?zyk
Aktualny j?zyk:Polish
新加坡2分彩计划软件